Enrichment - Hračky

Proč používat hračky?

Vzhledem k tomu, že sloni jsou velice hraví, není poměrně problém najít vhodné hračky pro jejich zabavení. Jediné, z čeho je nutné vycházet je, že vše musí být řádně upevněno, neboť uvolněná hračka se může stát poměrně vhodným nástrojem k devastaci výběhu nebo k ohrožování návštěvníků.

Plněný sud

Díky daru místního pivovaru můžeme k enrichmnetu použít i nerezový pivní sud, který plníme ovocem a zeleninou. Ve výběhu ho přivazujeme k parkosu (cca 3m dlouhým řetězem) a při manipulaci s ním vypadávají otvory v plášti sudu kousky potravy.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Hadicový míč

Jako inspirace nám posloužily internetové stránky ZOO Honolulu, kde jsme objevili návod ke zhotovení míče ze starých požárních hadic. Zároveň jsme ale použili i několik vlastních zlepšení. Míč věšíme nejen do výběhu, ale sloni ho dostávají k dispozici ve stáji.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Zavěšená hadice

Při procházce na Mariánské skále jsme si všimli, že si Kala hrála se zavěšenou požární hadicí, která zřejmě sloužila jako dětská houpačka. Tím jsme se inspirovali a ve výběhu jsme hadici zavěsili na stínidlo.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Pneumatika

Našimi slonicemi velmi oblíbená hračka. Zkoušíme různé druhy přivázání pneumatiky ve výběhu. Není vhodné používat staré a velmi použité pneumatiky, protože z jejich kordu vyčnívají drobné drátky, o které se mohou sloni poranit.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Otočný sud

Použili jsme plastový barel na vodu,který jsme upevnili na podélnou osu,takže se na ní může volně otáčet. Při jeho otáčení vypadává potrava otvory v plášti sudu.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Plněné trubky

Používáme papírové trubky od koberců, které plníme ovocem, zeleninou, senem a trávou.Trubky umisťujeme volně do výběhu a sloni se k potravě dostanou, až když trubku roztrhají.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Plněný míč

Díky daru vyřazených basketbalových míčů jsme je mohli využít k enrichmentu. Do pláště míče jsme vyřezali otvory a míče naplnili ovocem a zeleninou.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.