Naši sloni - Denní režim slonů - zima

06:55 - 07:00 Příchod ošetřovatelů
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. 07:00 - 07:30 Úklid stáje
07:30 - 08:00 Snídaně slonů
08:30 - 10:30 Mytí slonů
10:30 - 12:00 Krmení okusem (sloni volně ve stáji)

Dále dle počasí:

pokud je dobré počasí a sloni mohou jít ven:

12:00 - 12:30 Procházka slonů
12:30 - 15:00 Pobyt slonů ve výběhu
15:00 - 16:00 Zavírání slonů do pavilonu, sprchování, krmení

pokud nejsou příznivé podmínky, sloni zůstávají ve stáji:

12:30 - 15:30 Pobyt slonů ve stáji, trénink, cvičení, úklid
15:30 Sprchování, krmení

V zimním období je nutné přihlédnout především k venkovní teplotě a teplotě ve stáji. Dopolední mytí slonů je tudíž citlivě korigováno podle aktuálního počasí, rovněž tak pobyt "na volno" ve stáji se prodlužuje a venku se zkracuje. Při opravdu velkých mrazech sloni zůstávají celý den v pavilonu. Také je nutné reagovat na změnu letního a zimního času. Protože časový skok jedné hodiny za den je příliž velký, přivykají se sloni na nový čas během 2 dnů (tedy 1/2 hodiny za den), na což sloni s pochopením přistoupili.