Naši sloni - Procházka slonů

Návštěvníci ústecké ZOO si mohou slonů užít i jinými způsoby, než je jen "pouhý" pohled na chovaná zvířata. Mimochodem, i sledování zvířat ve stáji či ve výběhu je velice zajímavé a mnoho návštěvníků se dokáže dlouhé minuty těšit pohledem na tak zajímavou činnost jako je koupání a sprchování, kdy sloni leží na boku a s rozkoší si nechávají drhnout celé tělo drátěnými kartáči! Mohou také sledovat sloní jídelníček a jejich apetit, a to ze vzdálenosti několika metrů. Ve výběhu zase mohou využít několika pohledových míst, ze kterých je možné přehlédnout celý velký písčitý výběh, kde se sloni volně pohybují a věnují se svým aktivitám. Kromě toho se mohou se slony seznámit i trochu jiným stylem.
Každý den se v letní sezóně (od dubna do října) v pravidelnou hodinu vydávají obě slonice se svými ošetřovateli na procházky po ZOO. Trasa, kudy se ubírají, je značena "dopravními značkami", které upozorňují návštěvníky na možnost, že se mohou tváří v tvář potkat s těmito největšími suchozemskými savci. Pro mnohé příchozí je to nezapomenutelný zážitek, ovšem je třeba také dodržovat určité zásady - slony neplašit hlukem či rychlými pohyby nebo dokonce dotyky, pouze stát stranou a dívat se. Někdy se slonice se svými ošetřovateli vydávají na procházky do přírody na Mariánskou skálu, kdy vycházejí horním vchodem a ubírají se po chodníku směrem k sídlišti Dobětice. Okolo vede běžná komunikace pro auta a nezasvěcení řidiči mnohdy nevěří vlastním očím, když vidí dva kráčející obry na místě, kde běžně chodí pouze lidé, maximálně pobíhají psi.
V zimní sezóně (listopad - březen) jsou procházky omezené a jejich konání záleží na klimatických podmínkách. Pokud je velká zima a mráz, zůstávají slonice ve stáji. Také náledí pro ně představuje velké nebezpečí, protože mohou uklouznout a zranit se, takže pokud jsou cesty umrzlé, na procházky nechodí.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.