Enrichment - Denní režim

Co patří k enrichmentu v denním režimu slonů?

Sem řadíme veškerou aktivitu, kterou můžeme zahrnout do běžného režimu slonic. Týká se nejen koupání a procházek, ale i cvičení a krmení. Vhodná úprava denního režimu poskytuje spoustu možností pro rozvíjení sociálních vazeb mezi slony a ošetřovateli. Snažíme se o rozbití stereotypu, kterým sloni v zajetí poměrně často trpí a ke kterému jsou náchylní.

Procházky po areálu a mimo areál ZOO

Vzhledem k historii chovu slonů v Ústí nad Labem, kdy v počátcích nebyl připraven žádný výběh, ve kterém by mohli sloni trávit volný čas, jsou obě slonice již od počátku pobytu v naší zoo zvyklé na pravidelné procházky se svými ošetřovateli.
Chodíme s nimi nejen po areálu zoologické zahrady, kdy jsou vítanou atrakcí pro návštěvníky, ale díky vstřícnosti vedení naší ZOO i mimo zahradu na přilehlá pole a do lesa na Mariánské skále.
Pochopitelně druhá varianta je lepší jak pro slony, tak pro ošetřovatele. Enrichment formou delší procházky (a v našem případě i se značným převýšením) působí nejen na psychickou pohodu, ale výrazně zlepšuje i fyzickou aktivitu zvířat.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Cvičení

Při způsobu chovu slonů v naší ZOO metodou volného kontaktu je pravidelné cvičení nejen formou enrichmentu, ale slouží zejména k upevňování vztahů mezi zvířetem a jeho ošetřovatelem. Zároveň je cvičení atrakcí pro návštěvníky a slouží tak i jako ukázka základní práce se slony. Neustálým zařazováním nových cviků a dovedností vhodně rozvíjíme rozumové schopnosti našich slonů.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.