Enrichment - Potrava a pamlsky

Jak používat potravu a pamlsky?

Jako motivační pobídku k vykonávání vhodné činnosti zvířat se snažíme většinou volit potravu méně kalorickou. Princip je různým způsobem znesnadnit zvířatům získání potravy, vyplnit jim tak volný čas a zároveň alespoň částečně simulovat přirozené prostředí.

Okus

Je jednou z nejdůležitějších forem enrichmentu. Snažíme se podávat druhově co nejrozmanitější dřeviny. Okus denně slonům poskytujeme před a po mytí, přes noc a občas dáváme okus i do výběhu, kam ho buď volně pokládáme nebo ho přivazujeme do výšky.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Dýně a tykve

Poskytují slonům spíše krátkodobou zábavu. Velké dýně plníme ovocem a zeleninou a předkládáme nejčastěji k večernímu krmení, menší tykve zavěšujeme do výběhu.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Zahrabaná potrava

Vzhledem k výbornému čichu nečiní slonům potíže nalézt mělce zahrabanou potravu. Používáme celé ovoce a zeleninu, aby sloni spolu s potravou konzumovali co nejméně písku.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Potrava v napáječkách

Používáme plovoucí druhy zeleniny nebo ovoce, zejména drobně nakrájená jablka.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Rozmisťování potravy ve výběhu

Drobně nakrájené ovoce či zeleninu buď volně rozmisťujeme do výběhu nebo je schováváme mezi kameny a parkosy.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Večerní krmení

Změnili jsme starý způsob podávání večerního krmení, kdy jsme slonům předkládali ovoce či zeleninu, rýži a seno (trávu) zvlášť a v tomto pořadí, přičemž sloni zejména ovoce (zeleninu) zkonzumovali přednostně a velmi rychle. Nyní se snažíme potravu vzájemně mísit a jako první podáváme seno (trávu).
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Zrmzlá potrava

Inspirovali jsme se zahraničními ZOO a v parných letních dnech zavěšujeme slonům ovoce a zeleninu zamrzlé v ledovém bloku. K výrobě je pro svou odolnost nejvhodnější plastové stavební vědro a vzájemný poměr potravy a vody musí být vhodně zvolen. Pokud dáme velkou část potravy, blok se rozpadá. Zároveň jiná forma podávání než zavěšením není vhodná.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

"Ovocný" strom

Je spíše jen doplňkovou formou enrichmnetu. Používáme umělý strom ve stáji, na nějž umisťujeme potravu. Sloni se po příchodu do stáje zabaví a my máme čas připravit odpolední koupání.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Krmná síť

Jako vzor nám posloužila krmná síť pro koně,ale vzhledem k síle slonů jsme ji museli uplést z odolnějšího materiálu. Síť plníme buď senem, nebo trávou a zavěšujeme ji pod slunečník ve výběhu, případně do stáje k večernímu krmení.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Koule na trávu

Protože krmná síť občas neodolá sloní síle, nechali jsme si vyrobit speciální nerezovou kouli, do které slonům předkládáme trávu, seno nebo drobný okus. Koule se těší velké oblibě, zavěšujeme ji do výběhu pod slunečník.
Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.