Naši sloni - Nový pavilon slonů

Nový pavilon pro slony: Náš splněný sen

Myšlenka na nový pavilon slonů byla dlouhá léta zbožným přáním nejen chovatelů slonů, ale i celé naší zoologické zahrady. Tento sen se teprve v posledních letech začal realizovat. Záměrem bylo, aby v ZOO vznikl opravdu "sloní" pavilon, neboť všechny dosavadní sloní ubikace byly pouhými provizorii. Pro realizaci nového pavilonu byla vybrána zadní část pavilonu "gazelinec", mimochodem šlo o jedno z míst, kde byli sloni před mnoha lety provizorně ubytováni. V této etapě přípravy celého projektu však bylo jasné, že díky omezenému prostoru bude možno realizovat pavilon s omezenou kapacitou, sloužící pouze potřebám našich dvou samic s případným mládětem. V rámci co možná nejlepšího využití prostoru jsme se však snažili o maximální variabilitu ustájení slonů.

Výstavba započala v březnu roku 2002 a stavba byla zoologické zahradě předána na konci listopadu 2003. Celkové náklady na výstavbu a vybavení přesáhly 33 milionů Kč a v historii ZOO je to nejdražší investiční akce, kterou zřizovatel - Magistrát města Ústí n. L. financoval. Nový pavilon vyhovuje požadavkům moderní zoologické zahrady na chov slonů. Vnitřní prostor o celkové ploše cca 185 m2 je možno pomocí hydraulicky vysouvaných ocelových sloupků dělit na 2 - 3 části. Jedná se tedy o bezúvazový systém ustájení s možností rozdělení zvířat do dvou samostatných ložnic. Výhodou tohoto systému je skutečnost, že v průběhu dne mohou zvířata využívat celou vnitřní plochu pavilonu.Pavilon je klimatizován, v zimě k vytápění slouží i podlahové topení společně s rekuperací tepla.

Postup prací na novém pavilonu

Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.
24.2.20031.4.200331.10.200731.10.2007

K oddělení prostor pro zvířata a návštěvníky slouží suchý příkop s pískem, což umožňuje návštěvníkům zvířata daleko lépe a bezprostředněji vnímat.
Kromě ubytovacích prostor poskytuje i dokonalé zázemí pro chovatele včetně kamerového a počítačového systému, který zaručuje, že zvířata budou pod odborným dohledem 24 hodin denně.

Pavilon dále doplňují dvě strunové voliéry, kde jsou umístěni například lori zelenoocasí nebo korunáči vějířoví, a expozice s vodopádem a protékajícím potokem s rybami a želvami.

Nový pavilon má i návaznost na stávající sloní výběh. Vzdálenost od výstupních vrat pavilonu a vstupních vrat výběhu činí cca 50 m. V rámci úprav okolí pavilonu bychom ve stávajícím výběhu chtěli realizovat venkovní bazén pro slony se sprchou.

Uvnitř nového pavilonu

Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte. Kliknutím na fotku ji zvětšíte.
5.5.200314.10.200331.10.200731.10.2007