Enrichment - Úvod

Enrichment je důležitou součástí chovu v moderní zoologické zahradě. Můžeme ho přeložit jako obohacení životního prostředí a slouží zejména k vyplnění volného času chovaných zvířat.

K zahájení širšího programu enrichmentu u našich slonic jsme přistoupili počátkem roku 2005. Do té doby jsme ho prováděli kromě pravidelných procházek a cvičení spíše nahodile. Celý námi realizovaný program nás velice zaujal a začal bavit nejen slony, ale i nás natolik, že jsme se rozhodli stanovit jistou osnovu, podle které se nadále řídíme. Pro správnou funkci enrichmentu je zapotřebí hlavně pestrost a neustálá obměna. To v praxi znamená mít připraveno několik možností a variant, které lze dle libosti kombinovat, a tak nahrazovat alespoň částečně přirozené prostředí. Důležité je samozřejmě dělat přestávky, tedy zařazovat i dny kdy ve výběhu či ve stáji není nic připraveno. Už pouhým hledáním enrichmentu se sloni zabaví.

Vzhledem k tomu, že práce se slony se neskládá pouze s enrichmentu, nestíháme dokonale zpracovat a vyhodnotit tento program. Proto bychom chtěli do budoucna více spolupracovat se studenty vysokých škol, v rámci jejich seminárních a diplomových prací při vyhodnocení našeho programu.

Kliknutím na fotku ji zvětšíte.